Alocin s.r.o.
research ♦ coaching ♦ consulting
Domů  ›  Kvantitativní výzkum  

Kvantitativní výzkum

Veškeré předpovědi vycházejí ze tří informací: co lidé říkají, co lidé dělají a co lidé udělali.
P. Kotler

In-home dotazování

In-home dotazování je výzkum, který se provádí formou osobních rozhovorů v reprezentativním vzorku obyvatel celé České republiky, nebo v souboru osob reprezentujících specifickou cílovou skupinu. Výzkum je možné spojit se spotřebitelským testem, který může být buď jednorázový (ve formě ochutnávky), nebo dlouhodobější (v rozsahu 1-2 týdnů). Velikost dotázaného souboru je variabilní, obvykle se pohybuje v rozmezí 200-500 osob. In-home výzkum může být spojen s deníčkovým šetřením

Co lze tímto typem výzkumu zjistit?
 • motivy nákupního rozhodování
 • znalost testované značky a konkurenčních značek
 • vnímání testované značky ve srovnání s konkurencí
 • postoje cílové skupiny a její spotřební chování ve vztahu k testované značce
 • hodnocení značek, obalů a reklamních letáků
 • chuťové preference
 • životní styl spotřebitelů

In-hall dotazování

In-hall dotazování je výzkum, který se provádí formou osobních polostrukturovaných rozhovorů v souboru osob reprezentujících cílovou skupinu. Výzkum probíhá v předem vybraných dotazovacích místech, kam jsou respondenti zváni - takový postup umožňuje jednorázové testování výrobku ve formě ochutnávky, hodnocení obalů, tiskových reklam, ale také hodnocení televizních či rozhlasových reklam, jejichž působení může být respondent vystaven přímo v průběhu dotazování. Velikost dotázaného souboru se obvykle pohybuje v rozmezí 150-300 osob.

Co lze tímto typem výzkumu zjistit?
 • motivy nákupního rozhodování
 • vnímání testované značky ve srovnání s konkurencí
 • postoje cílové skupiny a její spotřební chování ve vztahu k testované značce
 • hodnocení značek, obalů a reklamních letáků
 • hodnocení televizních, rozhlasových a tiskových reklam a jejich návrhů
 • chuťové preference

In-store dotazování

In-store dotazování je výzkum, který se provádí formou anketních rozhovorů přímo v prodejně, supermarketu, hypermarketu či nákupním středisku. V některých případech může být spojen s nákupním testem. Velikost dotázaného souboru je variabilní, obvykle se pohybuje v rozmezí 300-800 osob. Vybrané údaje z in-store výzkumu mohou být zpracovány ve formě geomarketingu. Komplementární metodu představuje nákupní pozorování.

Co lze tímto typem výzkumu zjistit?
 • frekvenci a důvody návštěvy sledované prodejny a konkurenčních prodejen
 • postoje cílové skupiny ke sledované prodejně, k jejímu uspořádání, sortimentu, personálu a službám
 • hodnocení vybraných produktů či značek
 • hodnocení POP a POS materiálů
 • hodnocení podlinkových aktivit, slevových kupónů, zákaznických věrnostních programů apod.