Alocin s.r.o.
research ♦ coaching ♦ consulting
Domů  ›  Psychologické techniky  

Psychologické techniky a procedury

Nestačí mít pouze spokojené zákazníky. Zákazník spokojený jen napůl může začít kupovat jinou značku nebo výrobek.
E. Deming

Jestliže usilujeme o hlubší vhled do motivace spotřebního chování, máme k dispozici celou řadu psychologických technik, které nám umožňují analyzovat a pochopit, na základě jakých - třeba i nevědomých - obsahů se spotřebitel rozhoduje, jak se utváří a mění jeho vztah ke značkám či produktům, proč je k některým značkám loajální a jiné odmítá a nakolik je jeho rozhodování racionální. Přitom vycházíme z poznatku, že ne všechny tyto motivy může respondent popsat přímo, verbálně, pouze na základě rozumového poznání. Mezi tyto techniky a procedury patří zejména:

 • projektivní techniky
 • přirovnání a analogie
 • metaforické analýzy
 • přiřazování výroků
 • rozvíjení příběhů
 • koláže
 • hry
 • bubble testy
 • fyziognomický test
 • test tvarů

Jedna zajímavá výhoda oproti ostatním. Při testování storyboardů, televizních reklamních spotů a tiskových reklam a také při měření postojů ke značkám, produktům nebo jejich obalům jsme se často zamýšleli, jak od respondentů získat volné, spontánní asociace a emocionální výpovědi namísto racionalizace a povrchní kritiky. Zjistili jsme, že vhodnou technikou je test barev, který umožňuje:

 • rozvíjet dynamiku a spád výpovědí
 • zjistit povahu emocí
 • zjistit hlubší asociace
 • průkazně interpretovat skryté, neverbální obsahy
 • nahlédnout do myšlenek a pocitů zákazníka

Popsané psychologické techniky a procedury nacházejí své uplatnění hlavně při kvalitativních výzkumech realizovaných formou skupinové diskuse či hloubkového rozhovoru.