Alocin s.r.o.
research ♦ coaching ♦ consulting
Domů  ›  Kvalitativní výzkum  

Kvalitativní výzkum

Máme-li problém, o kterém víme málo, je třeba začít hledáním souvislostí.
M. Přibová

Skupinová diskuse (Focus group)

Skupinová diskuse je metoda kvalitativního výzkumu, která do hlubší úrovně zjišťuje názory, postoje, zkušenosti, a chování cílové skupiny a hodnocení testované značky, produktu či reklamy. Optimální velikost diskusní skupiny je 8-10 osob, délka trvání 90-120 minut. Moderátorem diskusní skupiny je školený psycholog.

Co lze tímto typem výzkumu zjistit?
 • názory na pozice a užívání značek
 • názory na konkurenční značky a jejich hodnocení
 • hodnocení televizních, rozhlasových a tiskových reklam, hodnocení reklamních návrhů (storyboardy, animatika, náladové příběhy)
 • hodnocení návrhů etiket a obalů
 • hodnocení nových výrobků (lze spojit s ochutnávkami)
 • postoje k nově zaváděným výrobkům
 • postoje cílové skupiny a její spotřebitelské zvyklosti

Prodloužená kreativní diskuse (Extended creative group)

Prodloužená kreativní diskuse je metoda, která se užívá zejména při testování kreativních návrhů reklamních či komunikačních aktivit. Trvání skupinové diskuse je v takovém případě delší (150-180 minut).

Expertní skupinová diskuse

Expertní skupinová diskuse je metoda, která se užívá v případě, že cílovou skupinu testovaného produktu představuje úzce profesně vymezená část populace (lékaři, IT specialisté). Optimální velikost diskusní skupiny je 6-7 osob, expertní diskuse se svým charakterem blíží brainstormingu

Skupinová diskuse s dětmi a mládeží

Skupinová diskuse s dětmi a mládeží je specifickým typem skupinového rozhovoru v případě, že cílovou skupinu testovaného produktu tvoří dětská populace. Trvání diskuse je kratší (90 minut s přestávkou), průběh výzkumu odpovídá etickým zásadám ESOMAR a SIMAR pro práci s mládeží.

Hloubkový rozhovor (In-depth interview)

Hloubkový rozhovor je individuální metoda kvalitativního výzkumu, jejímž cílem je zjistit co nejvíce detailů ze života respondentů, co nejvíce zkušeností, názorů, postojů, motivů, hodnocení. Užívá se zejména tehdy, když cílová skupina je úzce profesně zaměřená (lékaři, IT specialisté) či pracovně vytížená (top-manažeři), nebo když předpokládáme, že dynamika diskusní skupiny by působila kontraproduktivně. Velikost dotázaného souboru se obvykle pohybuje v rozmezí 10-50 osob.

Co lze tímto typem výzkumu zjistit?
 • hodnocení produktů, služeb, značek
 • názory na reklamní prostředky, hodnocení reklamních návrhů
 • postoje k cenám hodnocených výrobků (tzv. test cenové citlivosti)
 • profesní a odborné názory
 • detailní popis životního stylu a spotřebitelských zvyklostí
 • hodnotovou orientaci