Alocin s.r.o.
research ♦ coaching ♦ consulting
Domů  ›  Brainstorming  

Brainstorming

Rozhodování se lze naučit.
M. J. Baker

Brainstorming je aktuální trend v přístupu ke klientům i k vnitřnímu fungování firmy. Tato metoda je založena na skupinové diskusi osob pracujících v určitém podniku nebo odvětví, moderátorem diskuse či koučem týmu účastníků je psycholog kvalifikovaný v oblasti systemického vedení. Brainstorming je založen na principech uvolnění, zákazu kritiky, maximalizace fantazie a rozvíjení fiktivních příběhů, součástí tohoto metodického postupu bývá SWOT analýza.

Kdy tento soubor technik použít?
  • při generování nových postupů, názvů, strategií, pozic značek
  • při vnitřním nesouladu názorů
  • při vyčerpání kreativních nápadů
  • při nutnosti zásadních firemních rozhodnutí